TeknoStePS2018 -kehittämishanke

 

Tutkimus ja tuotekehitys


Koulutusorganisaatioiden ja yritysten kehittämisyhteistyölle ja innovaatioverkostolle teknologisen osaamisen nostajana ja levittäjänä on nyt paremmat edellytykset kuin koskaan aikaisemmin. Useissa TKI-hankkeissa Pohjois-Savoon on rakentunut tutkimus-, kehitys- ja opetusympäristöjä, joita voidaan nyt käyttää yritysten koulutuksissa ja t&k-työssä. Hyvin kohdennetuilla korkeatasoisilla koulutuksilla sekä toimijoiden yhteistyöllä TKI-ympäristöjä hyödyntäen on mahdollista nostaa yritysten tuottavuutta, kouluttaa entistä osaavampaa työvoimaa, rakentaa yritysten tuotteisiin ja palveluihin uutta kilpailuetua sekä nostaa koulutusorganisaatioiden osaamista.

 

Oppimisympäristöt 


TKI-toiminta