TeknoStePS2018 -kehittämishanke

 

Tuotteiden ja tuotannon kehittäminen

 

 

Pk-yritysten kyvykkyys kehittää tuotteisiin uutta kilpailuetua sekä parantaa tuotannon ohjattavuutta ja -ohjausta verkostoissa ovat ”Tuotteiden ja tuotannon kehittäminen” -teeman koulutustoimenpiteiden keskiössä. Koulutukset sekä niihin liittyvät yritysprojektit keskittyvät digitaaliseen tuotesuunnitteluun, lean-filosofian ja -työkalujen hyödyntämiseen, tuotteen ja tuotannon simulointiin sekä ICT:n hyödyntämiseen tuotannon ja toimittajaverkostojen ohjauksessa. Toimet voivat siis kohdistua yksittäisen tuotteen kehittämisestä jopa yrityksen koko toimintamallin uudelleensuunnitteluun, jossa päämääränä on viiveetön ja pysähtymätön tuotannon virtaus.