TeknoStePS2018 -kehittämishanke

 

Energiateknologian osaamisen kehittäminen

 

Energiateknologian osaamisen kehittäminen osiossa tavoitteena on saattaa alan toimijoiden kehittämistarpeita yhteen ja siten synnyttää yhteistyöverkostoja. Tunnistettuja kehittämistarpeita ovat kierrätyspolttoaineiden käyttö energian tuotannossa, energian tuotannon sivu- ja jätevirtojen hyödyntäminen, energiatehokkaat tuotteet ja toiminta sekä biojalosteiden tuottaminen ja käyttäminen.

Energiantuotannon osalta viranomaismääräyksiä asetetaan mm. käytön turvallisuuden ja päästöjen hallinnan suhteen. Näissä ja muissa tarpeidenne mukaisissa energiateknologian koulutus- ja kehittämistarpeissa pystymme yhdessä hyödyntämään hankerahoituksen tarjoamia etuja.