TeknoStePS2018 -kehittämishanke

 

Kehittämisteemat:

 

TeknoStePS2018-hankkeen ideana on järjestää teknologia-alan yrityksille kohdennettuja koulutuksia ja tehostaa niiden vaikuttavuutta koulutuksen jälkeen toteutettavissa kehitysprojekteissa. Koulutukset ja projektit kohdistetaan viidelle kehitysteemalle, joiden aiheet on johdettu alueen teknologiateollisuuden tarpeista. Kullakin kehitysteemalla on oma toteutusryhmä, jossa on osallistujia kaikista toteuttajista sekä yrityksistä. Myös oppilaitosten opiskelijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kehittämishankkeisiin. Kunkin kehitysteeman painotukset löydät seuraavien linkkien takaa. 

Tuotteiden ja tuotannon kehittäminen

Robotiikan soveltaminen piensarjatuotantoautomaation kehittämisessä

Hitsausteknologia ja – automaatio

Energiateknologian osaamisen kehittäminen

Toimialan vetovoimaisuuden kehittäminen